Overslaan en naar de inhoud gaan

Privacybeleid

Privacybeleid Gereformeerde Gemeente Rotterdam-Alexanderpolder

1. Aanleiding/inleiding (doel/scope)

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) inwerking getreden. Deze privacywet zorgt ervoor dat de regels op het gebied van privacy in de hele Europese Unie hetzelfde zijn. Ook onze kerkelijke gemeente moet aan de AVG voldoen, omdat zij persoonsgegevens verwerkt.

Dit document biedt inzicht in het privacybeleid van onze gemeente.

2. Verwerkingen van persoonsgegevens

In onze gemeente worden persoonsgegevens gebruikt. Te denken valt aan persoonsgegevens in de kerkbode, persoonsgegevens voor voorbede, voor de ledenadministratie, etc. Een volledig overzicht van de verwerkingen zijn te vinden in de Privacyverklaring.

3. Informatiebeveiliging

Opsomming algemene beveiligingsmaatregelen:
1. Documenten staan in de Cloud, waar alleen kerkenraadsleden bij kunnen.
2. Kerkenraadsleden ondertekenen een document waarin o.a. geheimhouding beloofd wordt.
3. Rond de kerk is cameratoezicht. De beelden kunnen door ons live meegekeken worden. Op verzoek (van bijvoorbeeld de politie) kunnen deze beelden tot 3 maanden terug gekeken worden

Er is een brandmeldinstallatie die meldingen doorzet naar een centrale. Deze neemt z.s.m. contact op met de kerkmeester.

Ontvangers van persoonsgegevens:
1.Belastingdienst (gegevens van predikanten/studenten)
2.Administratiekantoor t.b.v. salarisadministratie koster

Doorgifte aan derde landen: n.v.t.

4. Communicatie over privacy

De gemeente wordt bij de inwerkingtreding van het nieuwe privacybeleid, per 17 juni, hierover geïnformeerd. Dit gebeurt door informatie in:
- De kerkbode;
- Contactblad;
Persoonlijke brieven waarin wordt gevraagd voor het geven van toestemming tot het verwerken van persoonsgegevens. die zij ontvangen voor het geven van toestemming van de verwerking van hun persoonsgegevens.

Voor bestaande leden geldt dat de privacyverklaring op de website leesbaar is, en dat enkele papieren exemplaren in de kerk liggen. Voor nieuwe leden geldt dat zij bij het kennismakingsgesprek geïnformeerd worden over het privacybeleid van de gemeente. Hen wordt ook gevraagd een toestemmingsformulier te ondertekenen voor het verwerken van hun persoonsgegevens.

De privacyverklaring is hier te downloaden: Privacyverklaring