Overslaan en naar de inhoud gaan

50 jaar Gereformeerde Gemeente Rotterdam – Alexanderpolder

5 januari 1972 – 5 januari 2022 | 50 jaar Gereformeerde Gemeente Rotterdam – Alexanderpolder

Historie 
 

 Na de oorlog breidt de stad Rotterdam zich naar alle kanten uit. Ook in de Prins Alexanderpolder verrijst de ene nieuwbouwwijk na de andere. Veel gemeenteleden van de grote gemeente Rotterdam – Centrum, verhuizen naar deze wijken.

5 januari 1972 institueert ds. A Vergunst als predikant van de gemeente Rotterdam – Centrum een nieuwe gemeente. De predikant bedient het Woord uit Jesaja 4:5: En de Heere zal over alle woning van de berg Sions, en over haar vergaderingen, scheppen een wolk des daags, en een rook, en de glans eens vlammenden vuurs des nachts; want over alles wat heerlijk is, zal een beschutting wezen.

In 1974 wordt de gemeente verblijd door de komst van ds. Baaijens. Hij neemt op 7 maart 1982 afscheid in verband met zijn vertrek naar de gemeente van Aagtekerke. Nauwelijks is hij vertrokken of kandidaat T.M. van Dijk neemt het beroep van de gemeente aan. Vier jaar later legt hij de herdersstaf neer omdat de Heere Zijn knecht roept naar de gemeente van Veen. Sinds september 1986 is de gemeente herderloos, maar niet zonder Herder. Vier keer per jaar wordt er een beroep uitgebracht op een kandidaat of predikant.

 De gemeente komt samen in de Sionkerk, die in 2018 ingrijpend werd verbouwd en verduurzaamd. De grootte van de gemeente is al jaren om en nabij de 400 leden en doopleden. Decennialang, zorgde het bejaardenhuis Rehoboth ervoor dat het aantal oudere leden de gemeente domineerde. De laatste jaren zien we dat de bestemming van Rehoboth verandert. Er komen steeds meer jongeren als starter wonen. Daarnaast zijn er ook een aantal jonge stellen gekomen. De gemeente kenmerkt zich door betrokkenheid. Dat is iets om dankbaar voor te zijn.

Jubileumdienst
 

Woensdag 5 januari is er een jubileumdienst gehouden waarin Ds. P.J. de Raaf uit Boskoop, die in onze gemeente is opgegroeid, voorging. De kerkdienst is terug te zien via youtube.

Na de dienst is het herdenkingsboek “Van geslacht tot geslacht” gepresenteerd. Het boek beschrijft de geschiedenis van 50 jaar gereformeerde Gemeente Rotterdam - Alexanderpolder en wordt uitgegeven door de kerkenraad.  Het boek is te bestellen bij de scriba (scriba@ggalexanderpolder.nl) en kost inclusief verzendkosten € 25,--.