Overslaan en naar de inhoud gaan

Vertrouwenspersoon

Binnen de kerkelijke gemeente kunnen gemeenteleden geconfronteerd worden met grensoverschrijdend gedrag (in kerkelijke/pastorale relaties). Dit zijn vaak schokkende situaties die veel vragen oproepen en schadelijke gevolgen kunnen hebben. De kerkenraad heeft daarom een commissie ingesteld. Deze bestaat uit twee broeders uit de kerkenraad en twee vertrouwenspersonen. Samen maken zij beleid om voor een veilig klimaat in de kerk te zorgen, waarbij ze gebruik maken van het stappenplan Veiligekerk.nl.

Wat kun je van een vertrouwenspersoon verwachten? 
De vertrouwenspersoon fungeert als eerste aanspreekpunt voor gemeenteleden die te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag (in kerkelijke/pastorale relaties). Belangrijk is de zorgvuldigheid waarmee de vertrouwenspersoon omgaat met dat wat met hem/haar gedeeld wordt. Vanzelfsprekend heeft de vertrouwenspersoon een geheimhoudingsplicht. 
Samen met degene die meldt, wordt gekeken waar de vertrouwenspersoon bij kan helpen. Dit kan per situatie verschillen. Soms is het delen van uw/jouw geheim voldoende. Misschien is er behoefte om er met een hulpverlener verder over te praten, dan kan hierin advies worden gegeven. De vertrouwenspersoon kan je ook helpen om over dat wat je is aangedaan een klacht in te dienen. 
De rol van de vertrouwenspersoon heeft ook begrenzingen. De vertrouwenspersoon is geen hulpverlener, daarvoor zijn ze niet opgeleid. Ze luisteren naar het verhaal en kijken hoe ze de persoon verder kunnen helpen. Daarbij doen ze niet aan waarheidsvinding en gaan ze niet met de eventuele daders in gesprek.

Contactgegevens
De gegevens van de vertrouwenspersonen zijn te vinden in het Contactblad en de gemeentegids. Zij zijn ook te benaderen via het contactformulier.
Onze gemeente is aangesloten bij het Meldpunt Reformatorische Kerken. Met hen kan ook direct contact op worden genomen via de mail, of telefonisch tussen 9.00 en 17.00 uur. Voor meer informatie kunt u kijken op Meldpunt Reformatorische Kerken | Als grenzen worden overschreden