Vrouwenvereniging

Wie zijn wij?
Vrouwenvereniging ‘Damaris’

Voor wie zijn wij?
Alle vrouwelijke leden van onze gemeente zijn hartelijk welkom. We hebben momenteel 29 leden.

Wanneer komen wij bij elkaar?
Om de veertien dagen vergaderen we op dinsdagavond van 19.45-21.45 uur.

Wat is ons doel?
Het doel van de vereniging is om samen rondom Gods Woord bezig te zijn en hierdoor de onderlinge band te verstevigen. Binnen onze gemeente proberen we mee te leven in tijden van vreugde en verdriet.

Wat doen wij?
Iedere verenigingsavond begint met het lezen uit de Bijbel en een meditatie. We hebben een afwisselend programma: het houden van Bijbelstudies, avonden waarop we creatief bezig zijn en er zijn avonden waarbij we luisteren naar het voorlezen uit de rondzendbrieven van zendingswerkers. Ook nodigen we één keer per seizoen een spreker uit.
Wanneer er zich nieuwe leden bij onze gemeente aansluiten gaan we bij hen op bezoek. Ook als er een baby geboren is. Daarnaast bezoeken we ook gemeenteleden die uit het ziekenhuis ontslagen zijn. Namens de vereniging worden er kaarten gestuurd naar de zieken.
Iedere dinsdagmorgen verzorgen onze verenigingsleden een koffiemorgen in de serviceflat, Rehoboth. Iedere woensdagmorgen werken er leden in het zendingswinkeltje. Verder helpen we mee met de verkopingen van de jeugdverenigingen voor de acties van de jeugdbond.
Als vereniging zijn we aangesloten bij de bond van vrouwenverenigingen van de Gereformeerde Gemeenten. Een deel van de leden bezoekt jaarlijks de bondsdag.
Het verenigingsseizoen sluiten we af met een gezamenlijke maaltijd.

Bestuur/contactpersoon
Mevrouw N.M. Harinck (presidente)
Mevrouw J.M. de Raaf (secretaresse)