Geschiedenis van de kerk

Ds. Vergunst slaat de eerste paalOntstaan van de gemeente
In 1962 werden er voorbereidende besprekingen gevoerd in de Boezemsingelkerk van de Gereformeerde Gemeente van Rotterdam – Centrum om te komen tot een gemeente in het oostelijk deel van Rotterdam. Enige jaren later begon men kerkdiensten te houden in de Immanuelkapel en de Verrijzeniskerk aan de Springerstraat te Rotterdam. Op 13 januari 1971 werd de Sionkerk met 720 zitplaatsen in gebruik genomen en op 5 januari 1972 is de Gereformeerde Gemeente van Rotterdam-Alexanderpolder geïnstitueerd.

De kerk ligt aan de Romanohof te Rotterdam. De naam Sionkerk is door ds. A. Vergunst aan ons kerkgebouw gegeven. Nog altijd komt de gemeente hier samen. Naast het kerkgebouw ligt de serviceflat Rehoboth, waar veel ouderen uit de gemeente wonen.

Predikanten
Ten tijde van de oprichting en instituering van de gemeente was ds. A. Vergunst predikant aan de Boezemsingel en hij heeft de verzelfstandiging van de gemeente begeleid. Ds. J. Baaijens was de eerste eigen predikant  van 1974 tot 1982. Ds. T.M. van Dijk diende de gemeente van 1982 tot 1986. Vanaf 1986 is de gemeente vacant.

Ds. J. BaaijensDs. T.M. van Dijk

Kerkenraad
De gemeente heeft een zelfstandige kerkenraad bestaande uit vijf ouderlingen en vijf diakenen.

Leden
Het aantal leden en doopleden bedroeg 572 bij de ingebruikname van de kerk in 1972. Op dit moment bedraagt het aantal leden 380.

Meer geschiedenis
De geschiedenis van de gemeente is uitgebreid beschreven in het boek 'Van geslacht tot geslacht' dat ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de gemeente is geschreven.