Gereformeerde Gemeenten

Als Gereformeerde Gemeente van Rotterdam-Alexanderpolder zijn wij aangesloten bij het landelijke kerkverband van de Gereformeerde Gemeenten.

Waar ontstond het kerkverband van de Gereformeerde Gemeenten?
Tijdens de Franse bezetting werd de kerk losgekoppeld van de staat. Koning Willem I probeerde in 1816 de band weer te herstellen door een Algemeen Reglement voor het bestuur van de kerk. Uit deze tijd stamt de naam Nederlandse Hervormde Kerk. Vanwege allerlei bezwaren kwamen er grote groepen naast de officiƫle kerk te staan. Daarop volgden de Afscheiding in 1834, het ontstaan van de Christelijk Gereformeerde Kerk in 1869 en de Doleantie in 1886. Het merendeel van de afgescheidenen in 1834 heeft zich in 1892 verenigd met de gemeenten die in 1886 bij de Doleantie uit de Nederlands Hervormde Kerk traden. Zij vormden samen de Gereformeerde Kerken in Nederland.

Enkele gemeenten gingen niet mee in het verband van Christelijk Gereformeerde Kerken dat in 1869 ontstond. Anderen scheidden zich in de loop van de tijd van de Christelijk Gereformeerde Kerken af, weer anderen scheidden zich af van de Doleantie en vormden de Kruisgemeenten. Daarnaast werd in 1841 ds. Ledeboer afgezet omdat hij zich niet wilde onderwerpen aan de reglementen van de Hervormde Kerk en niet wilde laten zingen uit de gezangenbundel. Hij stichtte daarna overal in het land vrije Gereformeerde Gemeenten. Deze (22) Ledeboeriaanse gemeenten verenigden zich met de (13) Kruisgemeenten in 1907 en gingen samen verder onder de naam Gereformeerde Gemeenten. Bij de vereniging in 1907 had vooral ds. G.H. Kersten veel invloed.

Momenteel bestaat ons kerkverband uit 155 plaatselijke gemeenten met ruim 106.000 (doop)leden.