Overslaan en naar de inhoud gaan

Jeugdvereniging +16

Wie zijn wij?
+16 jeugdvereniging ‘Eljakim’

Voor wie zijn wij?
We zijn een groep van ongeveer 20 jongeren met leeftijden tussen de 16 en 23 jaar. Over het algemeen zijn de bezoekers leden van de gemeente zelf, maar er komen ook jongeren van andere gemeenten naar onze JV toe.

Wanneer komen wij bij elkaar?
Een vereniging is natuurlijk geen vereniging zonder bijeenkomsten. Meestal zijn onze bijeenkomsten op een zondagavond, ongeveer één keer in de 3 weken. De meeste zondagavondbijeenkomsten beginnen om 19:30 uur, met inloop vanaf 19:15 uur.

Wat is ons doel?
Wat onze JV speciaal maakt, is de eerlijkheid en openheid waarmee we vragen durven te stellen. Dit komt ook tot uitdrukking in de manier hoe we met elkaar omgaan, je mag zijn wie je bent. Onze JV is er voor de bezinning maar ook voor de gezelligheid. Om er te zijn voor elkaar.
Gezelligheid en een goede sfeer vinden wij heel belangrijk. Het is de bedoeling dat iedereen zich thuis kan voelen op onze JV. Hoewel dit belangrijke dingen zijn voor een vereniging, is dit niet wat het meest belangrijk is op onze vereniging. De reden voor ons samenzijn dient een hoger Doel. Op onze avonden zijn we bijeen om Gods woord te onderzoeken en Hem groot te maken. God heeft ons namelijk een belofte gegeven. Lees de onderstaande twee teksten maar eens achter elkaar:
Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het midden van hen. (Mat 18:20)
En prezen God, en hadden genade bij het ganse volk. En de Heere deed dagelijks tot de Gemeente, die zalig werden. (Hand 2:47)
Dit is belangrijkste reden van ons samenzijn. De JV Eljakim heet je van harte welkom!

Wat doen wij?
De inhoud van een standaard JV-avond bestaat uit ontvangst, beginnen met gebed, lezen uit de Bijbel, een korte inleiding of presentatie omtrent een gekozen (bijbels) onderwerp en een uitgebreide gezellige pauze. Na de pauze is er vaak een vragenronde waarin je vragen kunt stellen of we bespreken een aantal vragen in groepjes. Daarna volgt meestal nog een bespreking. Aan het einde van de avond wordt de bijeenkomst afgesloten met gebed, waarna we soms nog wat liederen zingen.

Graag tot ziens!

Het bestuur: Robert, Corjan, Hendriene en Machteld