Catechisatie

Catechisatie is onderwijs in de leer van de kerk.

In onze gemeente wordt catechisatie gegeven in drie groepen:

Op maandag van 19.00 – 19.45 uur voor jongeren van 12 tot 16 jaar door ouderling Van Mourik.
Op maandag van 19.00 – 20.00 uur voor jongeren van 16 jaar en ouder door ouderling J.B. de Raaf.
Op maandag van 19.15 – 20.45 uur voor de belijdeniscatechisanten door ouderling Rijneveld.