Vrijwilligersavond De Zorglijn

Op 4 april j.l. organiseerde De Zorglijn een vrijwilligersavond.
Naast de gebruikelijke agendapunten heeft Jan Boogaard een lezing gehouden.
Jan is voorzitter van vereniging Een Handreiking. Een vereniging voor familie van psychisch zieken.
De titel van de lezing is: "Als één lid lijdt, lijden alle leden"
Als we het over Psychisch zieken hebben dan zien we veel verschillende ziektebeelden zoals depressie, schizofrenie, bordeliner, burnout,enz, enz.
Voor de familie van heeft het dezelfde gevolgen
Hoe gaan we om met psychisch zieken? En waar heeft familie zoal mee te maken?
Zowel voor de zieke, als voor de familie is het veelal een zware weg!
Voor de mantelzorger is het belangrijk dat het allemaal vol te houden is.
Hierbij is het belangrijk dat we niet te veel betrokken raken, maar ook dat we niet te veel afstand nemen!
Dit wordt ook weergegeven in de drama driehoek (negatieve sfeer) en de winnaars driehoek (hoe kunnen we het één en ander bereiken?)
Jan sluit af met het meegeven van twee bijbelteksten: (psalm 37:5) Wentel uw weg op de HEERE en vertrouw op Hem, Hij zal het maken.
(1 Petrus 5:7) Werp al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.
Na de pauze gaat Jan in op de vragen en opmerkingen die vanuit de groep naar voren komen.
Tot slot wordt Jan bedankt en worden bloemen en een cheque overhandigd.
Hierna sluit Jan de avond met gebed.