17-02-2019 - 16:30

 • Predikant: ds. J. Driessen
  Tekst: Zondag 22

  De christelijke Kerk en haar weldaden na dit leven
  1. 1. De ziel wordt in heerlijkheid opgenomen
  2. 2. Het lichaam wordt gelijkvormig aan Christus heerlijk lichaam
  3. 3. Naar ziel en lichaam wordt de volle zaligheid genoten

  beluister preek