15-10-2023 - 15:00

  • Predikant: ds. J. van Rijswijk
    Tekst: Markus 2 : 1-12

    De genezing van een geraakte
    1. Tot Jezus gebracht
    2. Door Jezus gered
    3. Door Jezus genezen