14-03-2021 - 14:45

 • Predikant: ds. W.A. Zondag
  Tekst: Lukas 22 : 57 - 62

  Een vloeker en een Bidder in de zaal van Kajafas
  1. 1. Petrus’ woorden (vs. 57-60)
  2. 2. Jezus’ ogen (vs. 61)
  3. 3. Petrus’ tranen (vs. 62)

  beluister preek