Kerkennacht

Op 24 juni werd er door de verschillende kerken uit Alexanderpolder een kerkennacht georganiseerd.
In de Ceciliakerk presenteerde elke gemeente iets over eigen kerkelijke activiteit.
'Oud' ouderling E. van der Hoeven stond er samen met een diaken bij een stand van ' De Pruttelende Koffiepot'.
Een mooie PowerPoint liet zien hoe het in de dagopvang aan toe gaat.
Twee vrijwilligers van de dagopvang zorgden voor een kopje koffie met koek (gemaakt door dames van de vrouwenvereniging). Zij konden op vragen ingaan en vertelden hoe gezellig het bij 'De Pruttelende Koffiepot' is.
Verschillende van onze organisten luisterden deze bijeenkomt op door hun orgelspel.
Mooi om zo met elkaar bezig te zijn. Daarnaast kregen we een inkijk wat andere kerken doen en........ wie weet mogen we hierdoor nieuwe deelnemers begroeten.
Hartelijk welkom!

Foto's: