De laatste bijeenkomst

Helaas moet de dagopvang per 1 maart gaan sluiten.
De laatste drie maanden waren er maar 2 รก 3 deelnemers waarvan twee van hen op een lijst staan voor opname in een verpleeghuis.
De acties van afgelopen maand, verspreiding van folders en twee artikelen in de Havenloods, brachten in het aantal deelnemers helaas geen verandering.
Op 19 februari hebben we met deelnemers, mantelzorgers en vrijwilligers dmv een PowerPoint terug gekeken op twee jaar vol activiteiten waarbij deelnemers het naar hun zin hadden  en waarin wij als vrijwilligers mooi werk mochten doen.
 Mantelzorgers spraken hun dankbaarheid uit. Het stukje zorg wat die uren overgenomen werd betekende veel voor hen.
Na de presentatie stond er een heerlijke lunch klaar.
Samen hebben we als afsluiting het lied gezongen: 'Wat de toekomst brenge moge, mij geleid des Heeren hand.'
Vol vertrouwen een onbekende weg gaan.
Hierna ging het naambord van de muur en werd er afscheid genomen....

Foto's: